Käyttökohteet

Asiakkaamme toimivat monilla eri aloilla. Heitä yhdistää tarve erottaa nesteitä erilaisista hiukkasista. Meillä on ratkaisu jokaiselle!

 


Vesi ja jätevesi

Vedenkäsittely vaatii suurten lietemäärien tehokasta erottelua. Noxonin dekantterilinkoja käytetään lietteen vedenpoistoon monissa jätevedenkäsittelylaitoksissa ympäri maailmaa.


Kierrätys

Noxonin tehokas vedenpoistojärjestelmä minimoi jatkokäsittelyä vaativan lietteen määrän.


Rakentaminen

Rakennustyömailta tuleva jätevesi on puhdistettava ja siitä on erotettava kiintoaineet. Suunnittelemme joustavasti oikean ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi.


Lihateollisuus

Elintarviketeollisuudessa Noxonin dekantterilingot tuottavat parhaat vedenpoistotulokset investointia kohti. 


Metallit ja kaivosteollisuus

Kaivosteollisuudessa tarvitaan suuria vesimääriä. Noxonin kustannuksia säästävät vedenpoistomenetelmät ja lujat lingot soveltuvat hyvin metalli- ja kaivosteollisuuden vaativiin olosuhteisiin.


Biokaasu

Mädätetyn lietteen muuntaminen biokaasuksi on ympäristöystävällinen tapa luoda uusiutuvaa energiaa. Noxonin tavoitteena on täyttää ja ylittää yhä tiukemmat ympäristövaatimukset.


Kalateollisuus

Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta dekantterilinkomme voidaan sovittaa kalatalouden muuttuviin vaatimuksiin.


Sellu ja paperi

Yksinkertainen käyttö ja tarkka ohjaus varmistavat turvallisen ja ongelmattoman prosessin paperiteollisuudelle.


Öljy ja kaasu

Noxonin lingoilla on todistettavaa kokemusta öljy- ja kaasuteollisuuden tuotantoketjun alku- ja loppupään käyttökohteista, porauslietteestä ja jätevedestä.


Ongelmajäte

Noxonin linkojen soveltuvuus raskaisiin käyttöolosuhteisiin tekee niistä ihanteellisia epäpuhtauksien erottamiseen ja poistamiseen vedestä, maa-aineksesta ja muista elementeistä.

Manage cookie settings
This website uses cookies to make our services work, and that’s why some cookies are necessary and can’t be declined. We use cookies to give you the best user experience possible. You can manage your cookies in the next session.
Cookie settings
Cookie settings
Necessary Cookies
These Cookies are necessary for our website to work and can’t be turned off. The Cookies are usually only activated when you, for example, fill out a form or create or log in to your account. They don’t track any personal information.
Performance Cookies
These Cookies help us to track the number of visitors on our webpage. They also track where our visitors came from and how they found our website. We use this information to analyze how to make our website more user-friendly for our visitors and which landing pages are most relevant for our customers. The information that we store is, for example, what pages you visit when using our website.
Marketing Cookies
We use these Cookies to analyze how we can make our advertising better. The information helps us to learn more about our visitors and makes it possible to personalize ads based on your previous use of our services.