Käyttökohteet

Asiakkaamme toimivat monilla eri aloilla. Heitä yhdistää tarve erottaa nesteitä erilaisista hiukkasista. Meillä on ratkaisu jokaiselle!

 


Vesi ja jätevesi

Vedenkäsittely vaatii suurten lietemäärien tehokasta erottelua. Noxonin dekantterilinkoja käytetään lietteen vedenpoistoon monissa jätevedenkäsittelylaitoksissa ympäri maailmaa.


Kierrätys

Noxonin tehokas vedenpoistojärjestelmä minimoi jatkokäsittelyä vaativan lietteen määrän.


Rakentaminen

Rakennustyömailta tuleva jätevesi on puhdistettava ja siitä on erotettava kiintoaineet. Suunnittelemme joustavasti oikean ratkaisun juuri sinun tarpeisiisi.


Lihateollisuus

Elintarviketeollisuudessa Noxonin dekantterilingot tuottavat parhaat vedenpoistotulokset investointia kohti. 


Metallit ja kaivosteollisuus

Kaivosteollisuudessa tarvitaan suuria vesimääriä. Noxonin kustannuksia säästävät vedenpoistomenetelmät ja lujat lingot soveltuvat hyvin metalli- ja kaivosteollisuuden vaativiin olosuhteisiin.


Biokaasu

Mädätetyn lietteen muuntaminen biokaasuksi on ympäristöystävällinen tapa luoda uusiutuvaa energiaa. Noxonin tavoitteena on täyttää ja ylittää yhä tiukemmat ympäristövaatimukset.


Kalateollisuus

Jatkuvan tuotekehityksen ansiosta dekantterilinkomme voidaan sovittaa kalatalouden muuttuviin vaatimuksiin.


Sellu ja paperi

Yksinkertainen käyttö ja tarkka ohjaus varmistavat turvallisen ja ongelmattoman prosessin paperiteollisuudelle.


Öljy ja kaasu

Noxonin lingoilla on todistettavaa kokemusta öljy- ja kaasuteollisuuden tuotantoketjun alku- ja loppupään käyttökohteista, porauslietteestä ja jätevedestä.


Ongelmajäte

Noxonin linkojen soveltuvuus raskaisiin käyttöolosuhteisiin tekee niistä ihanteellisia epäpuhtauksien erottamiseen ja poistamiseen vedestä, maa-aineksesta ja muista elementeistä.

Tämä sivusto käyttää evästeitä jatkamalla suostumustasi evästeiden käyttöön